Home > show

Which one is better? 哪个更好?

Which one is better? 哪个更好?

栏目介绍

A:这两条裙子,哪个更好看? Zhè liǎng tiáo qún zi,nǎ gè gèng hǎo kàn ? These two pieces of dresses, which one looks better? B:都好看。 Dōu hǎo kàn 。 Both are good. A:那我应该买哪一件呢? Nà wǒ yīng gāi mǎi nǎ yī jiàn ne ? Then which one should I buy? B:你定吧。 Nǐ dìng ba 。 You decide it.

News editors, news anchors, music DJs, and more
×

分享到微信朋友圈:

打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。